Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
337 postów 1702 komentarze

Ja słucham siebie

Maciej Ka - .. Przychodźcie do mnie drogą serca, nie ścieżkami umysłu. Próżno szukacie Mnie rozumem ..

Do wszystkich Polaków, Prezydenta Komorowskiego, Premiera Donalda Tuska, byłych ministrów rolnictwa oraz polityków, którzy głosowali na TAK podczas wdrażania wszelakich ustaw związanych z GMO.

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Publiczne doniesienie o popełnieniu przestępstw przez wysokich urzędników i polityków Rzeczpospolitej Polskiej.

Oskarżam władze Rzeczpospolitej Polskiej o następujące przestępstwa:

 • Prowadzenie eksperymentu na wszystkich obywatelach:

  a) bez ich wiedzy,

  b) bez poinformowania ich o możliwych skutkach,

  c) bez żadnego zabezpieczenia i kontroli,

  d) bez wyszczególnienia grup testowych wymaganych podczas przeprowadzania eksperymentu.

  e) bez rzetelnej debaty publicznej obejmujące obie ze stron: zwolenników i przeciwników wdrażanej od lat technologii GMO.

Wielokrotnie zwracały się różne organizacje działające przeciwko tej technologii do odpowiednich osób: Prezydent, Premier, Minister Rolnictwa i innych w celu publicznej debaty na temat technologii GMO.

Nikt tej debaty nie przeprowadził w żaden rozsądny sposób, a jako osoby wiarygodne wybierano osoby lobbujące za GMO, co jednocześnie powoduje zaszeregowanie tych osób w grupie odpowiedzialnej za konsekwencje trucia obywateli.

 • Dopuszczenie do obrotu środków chemicznych do uprawy roślin o wysokiej szkodliwości – wcześniej: niezbadanym wpływie na organizm zwierzęcy i ludzki – Roundup.

 • Dopuszczenie do obrotu komponentów GMO stosowanych przy produkcji żywności przetworzonej.

 • Dopuszczenie do obrotu żywności GMO nieprzetworzonej.

 • Dopuszczenie do skażenia środowiska środkami chemicznymi o nieprzebadanym wpływie na środowisko.

 • Dopuszczenie do obrotu paszami GMO o nieprzebadanym wpływie na zwierzęta hodowlane.

 • Podpisanie ustawy, która przesuwa termin wejścia w życie zakazu wytwarzania,wprowadzania do obrotu oraz stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych.

Jestem aktywistą od lat działającym przeciwko żywności modyfikowanej.

Swoją wiedzę na temat GMO od lat poszerzam o wszelakie dokumenty i materiały znalezione w sieci. W momencie, kiedy uświadomiłem sobie, że technologia GM jest potencjalnie szkodliwa, nawiązałem współpracę ze stowarzyszeniem ICPPC oraz Koalicją Polska Wolna od GMO, gdzie pozyskałem więcej materiałów na temat tej trującej technologii.

Jest dla mnie sprawą oczywistą, że od lat ISTNIEJĄ przesłanki mówiące o szkodliwości tej technologii w całym zakresie jej stosowania.

Za technologię GMO należy rozumieć:

 • Pasze GMO stosowane w Polsce od lat. Z tego co mi wiadomo na dzień dzisiejszy w Polsce handluje się tylko paszami GMO.

 • Nasiona GMO. Obrót nasionami GMO jest w Polsce zakazany, jednak odpowiedzialne za proces legislacyjny wdrażania ustaw osoby, pozostawiły w ustawie furtkę, zezwalającą na wwożenie nasion GMO spoza Polski na własny, prywatny użytek.

 • Pestycydy, herbicydy i cała masa innych środków chemicznych o wątpliwej nieszkodliwości w tym Roundup.

 • Patenty, którymi objęta jest technologia GMO.

Od wielu lat organizacje takie jak ICPPC, Koalicja Polska Wolna od GMO, Green Peace i wiele innych, aktywnie uczestniczą w uświadamianiu Polaków o szkodliwości tej technologii oraz za wszelką cenę próbują przekonać osoby na odpowiedzialnych stanowiskach o potencjalnej szkodliwości tej technologii.

Jak do tej pory nikt z osób na wysokich stanowiskach, nie zainteresował się tematem!!!!

Pytania do rządu:

 • Dlaczego firma KWS miała w swojej ofercie nasiona GM?

 • Dlaczego nikt nie wyciągnął konsekwencji wobec firmy KWS za dopuszczenie do obrotu nasion modyfikowanych?

 • Na jakiej podstawie został dopuszczony do użytku w środowisku środek Roundup na terenie Polski.

 • Dlaczego firma, która tym środkiem handluje, zapłaciła tylko 300zł kary za oszustwo związane z jego biodegradacją? Roundup posiadał wcześniej etykietę, że ulega biodegradacji. Po wykryciu oszustwa, nikt nie zajął się sprawą tego trującego produktu. (TVN UWAGA)

 • Kto odpowiada za zanieczyszczenie środowiska tym trującym środkiem chemicznym, jakim jest Roundup od czasu wprowadzenia na rynek, do dnia dzisiejszego?

 • Dlaczego w Polsce nie ma rejestru upraw GMO? Wiadomo mi, ze takie uprawy istnieją. Biorąc również pod uwagę lukę prawą w ustawie o nasiennictwie, można założyć, że takie uprawy na terenie Polski istnieją. Kto posiada rejestr takich upraw?

 • Kiedy w Polsce wprowadzono do obrotu dodatki z produktów GMO?

 • Dlaczego nikt nie poinformował opinii publicznej co to jest GMO i że występuje w produktach przetworzonych?

 • Od ilu lat obywatele Polski spożywają produkty z dodatkami komponentów modyfikowanych?

 • Od ilu lat w Polsce stosuje się pasze GMO? Kto jest odpowiedzialny za monitoring wszystkich tych produktów?

 • Kto jest odpowiedzialny za prywatyzację central nasiennych, które zajmują się naszymi rodzimymi odmianami roślin uprawnych? Wątek spółki Skłodowski, która zakupiła centralę nasienną w Kielcach i handlowała produktami firmy Monsanto. Po telefonie z RadioWnet, usunęła produkty i logo korporacji Monsanto a jej przedstawiciel skłamał, że nie współpracuje z Monsanto.

 • Co zrobiła Prokuratura Rejonowa w Wieliczce w powyższej sprawie?

 • Co zrobił Burmistrz Miasta i Gminy w Wieliczce w tej sprawie.

Nie ma znaczenia, czy osoby zaangażowane politycznie posiadały wiedzę na temat szkodliwości. Są na swoich stanowiskach i winni działać dla dobra wszystkich Polaków. Niewiedza ich nie usprawiedliwia, tym bardziej, że różne organizacje chciały ich uświadomić, jednak politycy „wybrali rozmowy” z osobami lobbującymi.

Należy zatem jednoznacznie stwierdzić, że:

Od nieokreślonego czasu w Polsce stosuje się technologię GMO w środowisku, karmi się nią zwierzęta hodowlane oraz testuje się ją na obywatelach. W świetle ostatnich badań naukowych przeprowadzonych we Francji przezGillesa-Erica Seralini z Uniwersytetu w Caen, technologia ta  JEST TRUJĄCA. Badanie te dowiodły i dosadnie potwierdziły wiedzę i obawy wszystkich stowarzyszeń, aktywistów, naukowców, którzy tą technologię odrzucali.

Należy zatem stanowczo stwierdzić, bez żadnej wątpliwości, że polscy politycy dopuścili do eksperymentu naukowego na całej populacji, bez żadnej sensownej wiedzy i argumentów, ulegając naciskom lobbystów.

Nikt nie wie jakie będą skutki trwającego wcześniej i obecnie eksperymentu naukowego, ponieważ nikt dokładnie nie wie ile trwa ten żenujący i zbrodniczy eksperyment oraz nikt nie ma pojęcia, ile składników GMO zawartych jest w pożywieniu, które spożywamy.

Statystyki związane z zachorowaniami na raka rosną!!

Jednocześnie żądam udostępnienia wszelakich danych związanych z monitoringiem, rejestracją całej tej technologii oraz monitoringiem korporacji handlujących i lobbujących w Polsce o wdrażanie technologii GMO i wszystkich komponentów z nią związanych.

Wszystkie te informacja muszą zostać udostępnione opinii publicznej w trybie NATYCHMIASTOWYM!!!


Żądam:

 • Udostępnienia do publicznego wglądu monitoringu pól uprawnych GMO.

 • Zbadania ilości i lokalizacji pól GMO i natychmiastowego ich usunięcie.

 • NATYCHMIASTOWEGO anulowania ustawy związanej z przesunięciem blokady pasz GMO do roku 2017.

 • Natychmiastowego zakazu stosowania pasz GMO

 • Natychmiastowego zakazu stosowanie komponentów GMO w przetwórstwie spożywczym.

Dla prasy:

W dniu 26.07.2011 do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce oraz Burmistrza Miasta i Gminy w Wieliczce złożyłem: Obywatelskie żądanie wstrzymania głosowania w sprawie ustawy o nasiennictwie.

Obywatelskie żądanie

Obywatelskie żądanie


Sprawa figuruje na komisariacie Policji w Wieliczce, gdzie byłem przesłuchiwany, pod numerem:
6458/11

 

Maciej Kawiak  Wieliczka 26.08.20011

 

Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce
ul. Jedynaka 30a, 32-020

Załączniki do obywatelskiego żądania wstrzymania głosowania.

Dotyczy ustawy o nasiennictwie – w szczególności całej technologii związanej z GMO.
W wyniku złożonych przeze mnie dokumentów do UM oraz Prokuratury - sprawie nadano numer 6458/11.

 

1. Żywność GMO – pestycydy we krwi ciężarnych kobiet. 2 str.

2. Roundup powoduje wady wrodzone. 1 str.

3. GMO – wpływ na zakłócenia organów wewnętrznych. 2 str.

4. Genetycznie modyfikowana soja łączy się z bezpłodnością i śmiertelnością noworodków. 2 str.

5. Płody bez głów. Czy te eksperymenty zagrażają Polakom. 4 str.

6. Badania pokazują szkodliwość GMO – lista badań międzynarodowych. 2 str.

7. Czym jest genetycznie modyfikowana żywność. 5 str.

8. Rośliny transgeniczne Bt, insektycydy i wpływ na owady pożyteczne. 2 str.

9. Batalia o Polskę wolną od GMO – przegląd aktualnej sytuacji. 4 str.

10. Zgoda na dopuszczenie kukurydzy GMO niezgodna z prawem. 2 str.

11. Konflikt interesów. 2 str.

12. Udowodnione kłamstwa. 4 str.

13. Patenty. 2 str.

14. Zanieczyszczenie żywności. 3 str.

15. GMO – aspekty toksykologiczne. 3 str.

Biorąc pod uwagą rodzaj publikacji istniejących w internecie uważam, że sprawa organizmów modyfikowanych oraz całej technologii powiązanej, jest na tyle skomplikowana, że nie można zezwolić na jej stosowanie w Polsce i należy bezwzględnie przeprowadzić wszelakie badania naukowe, które wyjaśnią zagrożenia i skutki zastosowania tej technologii.

Maciej Kawiak

Wszyscy dziennikarze proszeni są o zainteresowanie tematem i weryfikację, co do dnia dzisiejszego zostało poczynione oraz czym tak na prawdę jest technologia GMO

O badaniach czytaj: 
W ZWIĄZKU Z SZOKUJĄCYMI WYNIKAMI BADAŃ NA SZCZURACH KARMIONYCH ZIARNEM GMO: José Bové (eurodeputowany partii zielonych z Francji) wezwał Komisję Europejską do zawieszenia zezwolenia na uprawę kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora na terenie Unii Europejski

EKSPERYMENT NAUKOWY A PRAWO

W tym miejscu warto przytoczyć najistotniejsze kwestie prawne, związane z eksperymentem naukowym przeprowadzanym na ludziach. Aby przeprowadzić eksperyment naukowy, należy spełnić następujące warunki:

1. Osoba, jako uczestnik biorący udział w eksperymencie, musi wyrazić swoją zgodę na przeprowadzenie owego eksperymentu w sposób jasny i wyraźny. Zgoda ta nie może być w żadnym wypadku dorozumiana.  Musi również zostać w pełni poinformowany nie tylko o korzyściach, ale przede wszystkim o grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania. Musi mieć także możliwość odstąpienia od przeprowadzania eksperymentu w każdym momencie. Jeśli istnieją przesłanki, że nie będzie się dało wycofać z eksperymentu, uczestnik musi o tym również zostać powiadomiony. [3]

2. Krąg uczestników eksperymentu winien zostać sprecyzowany i ograniczony do określonej grupy biorącej udział w eksperymencie. Podczas eksperymentu najczęściej asystują biegli oraz technik kryminalistyki [4]

Dalej przytoczmy zapisy prawne dotyczące eksperymentu naukowego oraz aspektów bezpośrednio z nim związanych w kontekście technologii GMO:

Art. 27. Kodeksu Karnego [5] stanowi:
§2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie.

Art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [6] mówi zaś:
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

Art. 68. Konstytucji RP:
§1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
w związku z Art. 68.
§4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

Art. 74. Konstytucji RP:
§1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
oraz
§2. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 181. Kodeksu Karnego mówi:
§1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§3. Karze określonej w §2. podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

Art. 23. Kodeksu Cywilnego [7]:
Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie (…), pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. §1. k.c.:
Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
W związku z Art. 5. k.c.:
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Czytaj więcej: Eksperyment naukowy – kryptonim GMO

Administratorów i zarząd Nowego Ekranu proszę o wsparcie i wyeksponowanie tego posta, stanowi on bowiem jedną z najważniejszych kwestii związanych z ekonomią Polski i zdrowiem Polaków oraz naszego środowiska!

Każdą osobę, która to przeczytała, chce i ma możliwość, proszę o krótki komentarz potwierdzający, że podziela moje zdanie i stanowisko.

Źródło obrazka: http://forum.fronda.pl

Tekst można publikować w całości bez pytania o zgodę, ale z podaniem źródła i autora.

Załączam filmy:

KOMENTARZE

 • @Marek.Lipski
  "Mnie nie wolno do dzisiaj
  zalozyc tutaj Blogu ..."

  I bardzo słusznie! :)
 • @1normalnyczlowiek 09:59:31
  Co w tym slusznego?
 • @bar-bara
  "Co w tym slusznego?"

  Wystarczą bzdury wypisywane jako "komentator" ...

  http://reign77.nowyekran.pl/post/74554,glodnemu-chleb-na-mysli-czyli-co-sie-wydarzylo-w-lubiniu#comment_614678
 • @1normalnyczlowiek 10:38:04
  Hm..., czy czytales na przyklad:
  http://sigma.nowyekran.pl/post/72676,jaja-bzdyklaczy-cz-vii-czyli-historia-o-bialym-kogucie

  Czy to wedlug ciebie powazne komentowanie, powaznych spraw?

  Uwazam, ze komenty nie musza nam sie podobac, ale wazne jest, by ludzie wymieniali poglady. Przeciez w ten sposob uczymy sie komunikowania, na tym polega wolnosc slowa. Czy nie tak?

  Czy tez miales specjalne 'zaproszenie', by byc blogerem?

  Takie 'zaproszenia' kojarza mi sie z wstapieniem do PZPR, musiala byc osoba wprowadzajaca.

  Bede musiala sprawdzic, czy ja bede mogla zostac blogerem, czy tez ja rowniez musze miec 'zaproszenie'.
 • @Maciej Ka
  Brawo!!!! Popieram!
 • Do Bar-Bary
  Bar-baro, z przyjemnością czytam Twoje wpisy pełne wiary. Cieszę się, bo i mi pozwalają spojrzeć na wiele spraw inaczej.

  Zaintrygował mnie Twój wpis odnośnie małżenstwa w KK. Czy mogłabyś rozwinąć swoją myśl wynikającą ze Słowa Bożego?

  Czym jest małżenstwo? Kiedy jest wazne w oczach Boga ? Czy jesli ludzie biorą ślub bez miłości, z przymusu w wyniku róznych okoliczności, mają dzieci ale małżenstwo się rozpada z braku miłości i jest utrzymywane dla zasady. Czy to ma sens ?
 • @bar-bara
  "Czy to wedlug ciebie powazne komentowanie, powaznych spraw?"

  Komentowanie nie musi być poważne - wystarczy, że nie jest jałowe, że np. rozwija wyobraźnię ... Absolutnie jestem przeciwny ograniczaniu dyskusji - chyba że zostaną przekroczone jakieś skrajne granice.
  Natomiast co do Marka.Lipskiego, to "zwróciłem uwagę" na niego przy okazji dyskusji nt. "kocenia", co zakończyło się nawet kasowaniem moich dość "jednoznacznych" komentarzy. Fakt bezkrytycznego udziału w nagonce - razem z mainstreamowym nurtem - poddał w wątpliwość szczerość innych jego wypowiedzi, skądinąd słusznych.

  "Czy tez miales specjalne 'zaproszenie', by byc blogerem?"

  Można powiedzieć, że sam się zaprosiłem, przedstawiając się Redakcji NE jako kilkuletni komentator na portalu gw:
  http://forum.gazeta.pl/forumSearch.do?pageNumber=1&query=&author=1normalnyczlowiek&title=&forum=
 • @Cybul 12:00:03
  Z checia, ale nie pod ta notka. :)

  Moze pod ta notka:
  http://ocaliczycie.nowyekran.pl/post/74537,starozytny-papirus-najwyrazniej-dowodzi-ze-jezus-byl-zonaty

  bo jest na temat malzenstwa...
 • @1normalnyczlowiek 12:04:57
  Nie sledzilam komentarzy Marka.Lipskiego, po prostu zareagowalam na to 'zaproszenie', ktore wydalo mi sie dziwna procedura, tym bardziej, ze sa wsrod blogerow 'perelki', ktore zadko lub nigdy nie pisza notek.

  Ale ta sprawa zaintrygowala mnie, wiec srawdze jak sie sprawy maja, zobacze, czy bede mogla zostac blogerka na NE? :)

  Czy gdybys nie byl kilkuletnim komentatorem na portalu gw, czy wtedy nie moglbys zostac bllogerem na NE? Czy dobrze to zrozumialam?
 • @Marek.Lipski 09:29:56
  Napisz człowieku do redakcji prośbę o kod, na pewno dostaniesz i założysz ten blog wreszcie. Nie ma żadnego problemu, chyba że ktoś vipom NE podpadł mocno za coś tam. Podpadłeś czy nie?

  Zaś temat GMO jednoznaczny - won z Polski, zakaz całkowity, drakońskie kary.

  Zaś chemia... pamiętam jak jeszcze 20-35 lat temu praktycznie nic nie pryskało się na wsi u drobnych rolników, może na stonke ziemniaki niekiedy, ale głównie sie je uparcie zbierało... tak samo jak chwasty ze zbóż...

  Trzeba do tego wrócić, lepiej mieć o połowę, 3/4 mniejsze urodzaje, ale zdrową żywność.

  Mniej mięsa, więcej ryb, mam opory etyczne co do zabijanie zwierząt, ale nie jest to z pozycji lewicowych. Zwierzę to nie człowiek, ale jednak istota żywa, czująca itd Nie musi ludzkość obżerać się mięsem. Czuję że mięso w XXII wieku przestanie być modne i jego era zacznie zanikać. Na roślinach ludzkość wykarmi nawet 100 mld ludzi i więcej licząc uprawy w oceanach, a może poza Ziemią np na Marsie :):):)
 • @bar-bara
  "Czy gdybys nie byl kilkuletnim komentatorem na portalu gw, czy wtedy nie moglbys zostac bllogerem na NE? Czy dobrze to zrozumialam?"

  Absolutnie nie o to chodziło.
  Po prostu się przedstawiłem. Nie ukrywałem jaki jestem ... Chciałem by wiedzieli, że jeśli dadzą mi zaproszenie na blogera, to "biorą" mnie z "całym dobrodziejstwem inwentarza".
  :)
 • @1normalnyczlowiek 10:38:04
  Każdy ma prawo do błędu i pisania bzdur. Ja też piszę bzdury. Każdemu się zdarza pisać bzdury. W normalnych sytuacjach w wyniku niewiedzy w emocjach czy przez zwykłą złośliwość.

  Jesteśmy ludźmi..

  Pozdrawiam
 • @Maciej Ka 12:49:54
  No wlasnie, czasami piszemy bzdury i nie mozemy sie, ani tego wstydzic, ani byc z tego dumni. Mozemy tylko stwierdzic fakt, ze omylnylmi ludzmi jestesmy i mamy slabostki. :)))


  Wracajac do tematu notki, to informacja o GMO powinna dotrzec do wszystkich.
  Przylaczam sie do prosby, aby administratorzy wyeksponowali ta notke.
 • @Maciej Ka
  "Każdy ma prawo do błędu i pisania bzdur."

  Całkowicie się zgadzam.
  Odrzucają mnie jedynie bzdury pisane/wygadywane na zamówienie, zgodne z zapotrzebowaniem, oczekiwaniem - tym bardziej, gdy wpisują się w planową nagonkę.

  Pozdrawiam
 • @1normalnyczlowiek 13:07:03
  Ja mam takie podejście. W nosie mam co ktoś o mnie myśli. W nosie też mam kto coś o mnie pisze, twierdzi..

  Niewiele może powiedzieć ktoś, kto mnie nie zna. Również niewiele można mówić o kimś na podstawie postów czy komentarzy. Można ocenić tą jedną sytuację i wyrazić swoje zdanie.

  Oczywiście jeśli jest to oszukańcze i z premedytacją należy się bronić.

  Myślę też, że dosyć często sprowadzamy zwykłe prostackie i chamskie komentarze przeciwko nam do agentury a w rzeczywistości aż tylu agentów nie ma :) W dzisiejszych czasach rządzi obsesja i strach nakręcane przez system.

  To tylko moje zdanie.
  Pozdrawiam
 • @bar-bara 13:02:42
  Dzięki. Pozdrawiam :)
 • @
  Jest to bardzo, bardzo wazna sprawa. Efekty dlugofalowe sa trudne do zaakceptowania przez ludzi tak bardzo zaangazowanych w wyscig szczurow, ze nie zauwazaja nawet wschodow i zachodow slonca. Zadne dzikie zwierze nie nakarmi swoich dzieci "smieciowa" zywnoscia, lecz czlowiek w swej wydumanej "milosci" do dzieci, do potomstwa zrobi to bez mrugniecia oka. Nikt i nic, w takim stanie, nie przebije wartosci portfela, konsumpcjonizmu, materializmu, wygodnictwa, nawet dzieci.
  Popieram calym sercem calkowity zakaz wszelakich genetycznych modyfikacji.
  @Marek.Lipski: " Technologia jest potrzebna, ale pod kontrola." Nie! Nie jest w ogole potrzebna! Do czego nas przywiodlo ciagle ustepstwo dla nawet najbardziej upiornych pomyslow? Czy jestesmy az tak glupi, ze wciaz musimy doswiadczac cierpien, aby odrzucic pomysl, po czym znow zabieramy sie za rownie absurdalny i szkodliwy? Kiedy przestaniemy isc na "poprawne" ustepstwa? Kiedy zdecydujemy, ze oto od dzis: wytwarzamy, produkujemy, pijemy, spozywamy, leczymy, myslimy tylko zgodnie z natura, a jej, notabene, wcale nawet "srednio" nie znamy.
 • @Maciej Ka
  "W nosie mam co ktoś o mnie myśli. W nosie też mam kto coś o mnie pisze, twierdzi."

  Nie. Nie.
  Nie chodziło mi o ataki personalne, które jestem w stanie - podobnie jak i Ty - tolerować lub nie zwracać na nie uwagi. Chodzi mi o tendencyjne komentowanie wydarzeń. Jak ktoś robi to wyraźnie "po linii", dokładnie zgodnie z "przekazami dnia" - zamiast przedstawiania swoich opinii - to czasami "wrzucam" nawet od "esbeckich złogów". :)

  Pozdrawiam
 • Popieram Pana w 101 %.
  Pozdrawiam.
 • @bar-bara 12:08:02
  Oczekujac, dziękuję! :)
 • Chylę czoło za odważną postawę obywatelską.
  I przekazuję dalej znakomity materiał informacyjno-wychowawczy,tak wychowawczy,bo dziś trza lemingi wychowywać jak przedszkolaków.
 • potwierdzam, popieram i propaguję dalej
  oraz podziwiam też
  za to , co już robisz!
 • @Maciej Ka/przestepcza dzialalnosc decydentow
  dziekuje za odwage i bardzo wazna akcje.
  ludzie sa niedoinformowani i i sami przyczyniaja sie do rozpowszechniania tych trucizn. roundup stosuje sie teraz wszedzie. na polach, w rowach przydroznych, skad z woda deszczowa plynie naszymi rzekami do morza. nawet w warszawskich lazienkach leja nie zalujac!
 • Sprawa GMO - akcent należy położyć na kontrolę wszelkich badań genetycznych.
  Wojskowych, medycznych, biologicznych. Pełna kontrola: parlamentarna, wyspecjalizowana kontrola sanepidu. Kontrola naukowa. Izolacja od natury - dopiero po przeprowadzeniu testów ZE WSZYSTKIMI KOMBINACJAMI HEHEHEHHEHE można ewentualnie, znająć konsekwencje. Najlepiej pod szkłem albo na pustyni.
  Porażające jest nie to, że są jakieś rośliny genetycznie modyfikowane, ale to, że brak należytych testów bezpieczeństwa, wszelkie badania, w tym badania np. medyczne nowych leków - są robione na wariackich papierach. NIkt nad tym nie panuje. Zatem główny krzyk powinien się odnosić do pełnej kontroli cywilnej również nad badaniami wojskowymi. Posłowie, a premier w szczególności, powinni to nadzorować i kontrolować.
  Teraz problem techniczny - kto zbrodniarzy POsadzi. POlicja POdszyta pewnie tchórzem, skoro prezes sądu robi w majtki na telefon tusków hehehehehe ... Kto to gówno sprzątnie. To jest pytanie. CZujecie teraz ten tuska strach wieczorem - co będzie, jak władzę przejmie kto inny. Należy się sPOdziewać, że tusk będzie bronić władzy jak Causescou. Z czołgami, gestapo w roli głownej. Zmiana władzy może oznaczać dla tuska i pawlaczyny długie lata w pudle.
 • Powtarzałem to już b. wiele razy i na b. wiele sposobów:
  proszę nie oczekiwać, że w utopijnym systemie będzie normalnie, dobrze, w tym kompetentności, konstruktywności, od osobników niekompetentnych, destrukcyjnych...!!!
  -------------------------------------
  http://www.racjonalnyrzad.pl/
 • Zgadzam się w 100%!!
  Zgadzam się całkowicie, jestem przecie GMO. Szanujmy to co nasze, zdrowe i naturalne! Wspierajmy polskie rolnictwo.
 • @Ewidentny Oszust @Maciej Ka/ wiele drog prowadzi do tego samego celu
  zamiast sie spierac poszukajcie wspolnych punktow. obydwaj macie dobre intencje i zapal, potrzeba tylko zrozumienia i zaufania. dzielenie zostawmy wrogom Polski.
 • @Czartoryski 13:37:22
  Ja to wiem i rozumiem.
  Mój ostatni komentarz pod postem Ewidentnego o GMO był pozytywny. Zwyczajnie dodałem komentarz.
  On jednak za wszelką cenę chciałby mnie zdyskredytować.
  Więcej mu nie odpowiem i więcej u mnie nic nie skomentuje, skoro nie umie unieść tego, że jestem inny :) niż on ..

  Pozdrawiam.
 • @Czartoryski 13:37:22
  Dzięki za pozytywną interwencję :)
 • @Ewidentny Oszust 19:07:27
  Rób co tam chcesz.
  Wykasowałem wszystko.
  Nie zamierzam z Tobą rozmawiać.
  Zablokowałem Cię.
  Znowu napisałeś.
  Zablokowałem Cię drugi raz.
  Tyle na temat.
 • @Maciej Ka 21:47:09
  Podałem Ci link do swojego komentarza a nie twojego. Prawda.
  Wykasowałem twój komentarz. Prawda.
  Zablokowałem siebie :P Cóż.. miałeś dwa razy rację..
  Nie zmienia to tego, że już u mnie nie będziesz komentował.
  Idź sobie do działu Kościół i tam się wylewaj.
  Ja nie mam problemu z przyznaniem się do tego co robię, jeśli jestem tego świadomy. Pomyliłem się dwa razy :)

  papapappapa
 • @1normalnyczlowiek 13:48:18
  "...Nie chodziło mi o ataki personalne, które jestem w stanie - podobnie jak i Ty - tolerować lub nie zwracać na nie uwagi. ..."

  Jak widać po mojej "rozmowie" z Ewidentnym Oszustem, którą wykasowałem - nie zawsze się jednak da..
 • @Marek Kajdas 12:21:28
  Mniej mięsa, więcej ryb, mam opory etyczne co do zabijanie zwierząt, ale nie jest to z pozycji lewicowych. Zwierzę to nie człowiek, ale jednak istota żywa, czująca itd Nie musi ludzkość obżerać się mięsem. Czuję że mięso w XXII wieku przestanie być modne i jego era zacznie zanikać. Na roślinach ludzkość wykarmi nawet 100 mld ludzi i więcej licząc uprawy w oceanach, a może poza Ziemią np na Marsie :):):)

  >> tez tak myślę :)
 • Stop dla GMO i nie tylko
  Podpisane przez internautów petycje do Prezydenta i innych prominentów, na stronach internetowych w sprawie GMO nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Posłowie nie są reprezentami Narodu polskiego, są pozbawieni jakiejkolwiek etyki, są pod presją sztucznych partii politycznych - kłamców, kółek wzajemnej adoracji, różniących się w poglądach na potrzeby mediów, w rzeczywistości reprezentujących interesy lobbistów. To jeszcze jest Polska, czy tylko nazwa terytorium, na którym przyszło mi żyć ?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY