Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
337 postów 1702 komentarze

Ja słucham siebie

Maciej Ka - .. Przychodźcie do mnie drogą serca, nie ścieżkami umysłu. Próżno szukacie Mnie rozumem ..

2012.12.05. Skarga Sieglinde Broda, Teresy Kawiak, Zbigniewa Kękusia i Wacława Stchnija do Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina

Kraków, dnia 5 grudnia 2012 r.

Zbigniew Kękuś Teresa Kawiak Sieglinde Broda Wacław Stechnij

Komisja Etyki Poselskiej

Państwo:
Małgorzata Kidawa-Błońska/PO/ – przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej
Franciszek Jerzy Stefaniuk/PSL/– zastępca przewodniczącej
Tomasz Garbowski/SLD/
Kazimierz Ziobro/SP/
Elżbieta Witek/PiS/

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa


Jak wyjaśnia Gowin, kodeks/Etyki Parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej/będzie składał się z trzech części:kanonu wartości, które powinny przyświecać politykom PO,zbioru zasad, jak się powinni zachowywać parlamentarzyściorazreguł normujących relacje ze światem biznesu.”
Źródło: Renata Grochal,Gowin nauczy etyki Platformę; „Gazeta Wyborcza”, 24-27 grudnia 2009r., s. 5

 

Moralność upada na coraz wygodniejsze posłania.”
Stanisław Jerzy Lec

Dotyczy:

 1. Wniosek o:

  1. zobowiązanie posła Jarosława Gowina do sporządzenia i doręczenia nam odpowiedzi na pytania z pisma do niego z dnia 8 października 2012 r. –Załącznik 1.

  2. podjęcie próby przekonania posła Jarosława Gowina, że publikowanie w trudnych czasach kryzysu za publiczne pieniądze kolorowych materiałów autopromocyjnych jest nieetyczne –Załącznik 3,Załącznik 4.

  3. zwrócenie posłowi Jarosławowi Gowinowi uwagi, żeby zmienił wizytówki, bo na tych, z których korzysta nazwa Państwa, którego jest funkcjonariuszem publicznym jest napisana z małej litery –Załącznik 3.

  4. podjęcie próby przekonania posła Jarosława Gowina, żeby zaczął zachowywać się w zgodzie z tym, co o sobie mówi w wywiadach udzielanych mediom.

UZASADNIENIE

 

Ad. 1

Pismem z dnia 8 października 2012 r. skierowanym do posła Jarosława Gowina i złożonym osobiście w jego Biurze Poselskim złożyliśmy –Załącznik 1:

 1. Wniosek – na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:„Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.”- o sporządzenie informacji publicznej:

  1. jaką całkowitą kwotę otrzymał Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. w związku z ze sprawowaniem mandatu Posła, w podziale na:

   1. wynagrodzenie Posła,

   2. pozostałe koszty, w tym koszty utrzymania Biura Poselskiego,

  2. jaką całkowitą kwotę otrzymał Pan z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2011 r. w związku z ze sprawowaniem mandatu Posła, w podziale na

   1. wynagrodzenie Posła,

   2. pozostałe koszty, w tym koszty utrzymania Biura Poselskiego.

 2. Wniosek o sporządzenie wyjaśnienia:

  1. czy zakończył Pan już prace nad Kodeksem etyki dla parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej; jeśli tak, czy możemy otrzymać od Pana jego jeden egzemplarz,

  2. czy Pan jest członkiem Opus Dei, jeśli tak, od kiedy, proszę podać datę,

  3. czy Pan jest szefem delegatury Opus Dei w Krakowie.

 3. Wniosek o sporządzenie dla nas kopi /po jednym egzemplarzu/ Umów najmu lokali - z pieczęciami Biura Poselskiego i podpisami Dyrektora Biura, poświadczającymi za oryginał na każdej ze stron:

  1. w którym mieściło się Pana poprzednie Biuro Poselskie,

  2. w którym mieści się Pana obecne Biuro Poselskie.

 4. Zawiadomienie, że po odpowiedzi na wnioski, jak w p. I i p. 2 oraz po kopie Umów jak w p. I zgłosimy się osobiście w Pana Biurze Poselskim w dniu 15 października 2012 r.”

Dowód: Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, pismo z dnia 8 października 2012 r. –Załącznik 1

 

Wnioski, jak wyżej ponowiliśmy skierowanym do posła J. Gowina i osobiście przez nas złożonym w jego Biurze Poselskim pismem z dnia 13 listopada 2012 r. –Załącznik 2:

Dowód: Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, pismo z dnia 13 listopada 2012 r. –Załącznik 2

 

Do dnia złożenia niniejszego pisma nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ostatni raz pytaliśmy o nie młodych ludzi zatrudnionych przez Jarosława Gowina w jego Biurze Poselskim w dniu 28 listopada br.

Spuszczali oczy … .

Wytłumaczcie Państwo posłowi Jarosławowi Gowinowi, że to – nie to, że młodzież spuszcza oczy, ale to, że z jego winy - nieetyczne i nieprofesjonalne.

Nam nie uwierzy.

 

Ad. 2

Poseł Jarosław Gowin nie szczędzi środków – publicznych – na autopromocję.

Wydaje liczący cztery strony formatu A3, drukowany w kolorze materiał promocyjny.

W załączeniu przesyłamy pierwsze strony z materiału wydanego w maju 2012 r. /Załącznik 3/ i w listopadzie 2012 r. /Załącznik 4/.

Poseł Jarosław Gowin najwyraźniej lubi się oglądać.

W kolorze.

I o sobie czytać.

I chce, żeby inni go też oglądali i o nim czytali.

Cztery „bite” strony formatu A3.

A na tych czterech stronach, w numerze listopadowym … pięć zdjęć posła Jarosława.

Postarajcie mu się Państwo wytłumaczyć, że to w ogóle, a już szczególnie w czasach trudnych, jak obecne, nieetyczne.

Na mnie uwierzy.

Niechby kupił za wyrzucane w błoto pieniądze kurtki biednym dzieciom na zimę … .

Poza akcentem przykrym, tj. marnotrawieniem przez posła J. Gowina publicznych środków na autopromocję w kolorze, jest i humorystyczny, wręcz groteskowy.

Otóż nazwał poseł Jarosław Gowin tę jego agitkę –„Super Lider” /Załącznik 3/, /Załącznik 4/.

Wytłumaczcie mu Państwo, że to śmieszne i żenujące.

Nam nie uwierzy, a pozycjonuje się przecież jako „super bufon”.

By nie użyć bardziej dosadnego określenia.

Też rozpoczynającego się od litery „b”.

 

Ad. 3

Nie szczędząc środków na produkcję materiałów autopromocyjnych poseł Jarosław Gowin posługuje się od kilku miesięcy – co najmniej od sierpnia br. – wizytówką, na której jeden z członów nazwy Państwa, którego jest funkcjonariuszem publicznym jest napisany z małej litery.

Na wręczanych nam przez Pracowników jego Biura Poselskiego wizytówkach umieszczono napis: „Jarosław Gowin Poseł na Sejmrzeczypospolitej Polskiej”.

Wytłumaczcie mu Państwo, że to nieprofesjonalnie, że może być potraktowane jako znieważenie nazwyRzeczypospolitej Polskiej.

Nam nie uwierzy.

 

Ad. 4

Poseł Jarosław Gowin prezentuje się – tzn. on samego siebie prezentuje - w mediach jako zupełnie inną osobę, niż jest w rzeczywistości, niż dał się nam poznać.

W wywiadzie dla „Faktu” opublikowanym w wydaniu z dnia 27 listopada 2012 r. powiedział, na przykład:„Staram się – jako pierwszy minister nieprawnik – doprowadzić do tego, by wymiar sprawiedliwości nie służył interesom prawników, a dobru obywateli.” - Źródło:„To bandyci muszą się bać” , rozmowa Magdy Kazikiewicz z Jarosławem Gowinem”, „Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3 –Załącznik 5.

W tym samym wywiadzie mówi„Gdy czytałem książki Karola Maja,identyfikowałem się z Indianami. Zawsze stałem po stronie słabszych”, a na pytanie, czy jest odważny, odpowiada:„Jak ktoś nie jest odważny, niech się trzyma z dala od polityki. Umiem się bić. Dużo grałem w piłkę nożną i z boiska piłkarskiego mam zasadę, żeby nigdy nie odstawiać nogi. Wiem też jedno: samemu nie należy celowo faulować. Ale jeśli ktoś cię specjalnie sfauluje, następnym razem nie możesz zejść z drogi. Musisz umieć oddać.”

 

Nasze z funkcjonariuszem publicznym – posłem, ministrem sprawiedliwości - Jarosławem Gowinem i naszych znajomych doświadczenia są takie, że on chroni interesów krakowskiej sitwy sędziowsko-prokuratorskiej.

Stoi po stronie silniejszych, tj. sędziów i prokuratorów naruszających prawo.

Do odważnych zatem nie należy.

Tym, że się umie bić mógł imponować, gdy miał 10-12 lat.

Młodszym koleżankom.

Co do zasady:„Wiem też jedno: samemu nie należy celowo faulować. Ale jeśli ktoś cię specjalnie sfauluje, następnym razem nie możesz zejść z drogi.Musisz umieć oddać.”my też po ciosie otrzymanym w prawy policzek, nie nadstawiamy lewego, ale z radyministra sprawiedliwości „Musisz umieć oddać” nie będziemy korzystać.

Jesteśmy nią wielce zaskoczeni.

My ponad siłę stawiamy intelekt, tzn. stawiamy na znajomość reguł gry.

Postarajcie się Państwo wytłumaczyć Jarosławowi Gowinowi, że argument siły, trzeba zwalczać siłą argumentu, a nie … kopaniem po kostkach, czy też waleniem „z liścia”.

Nam nie uwierzy.

 

Szanowni Państwo,

 

Skąd wiemy, że nam Jarosław Gowin nie uwierzy?

Bo już wiemy, że on nam nie wierzy.
Bo rozmawialiśmy z nim – autorzy niniejszego pisma - osobiście w jego Biurze Poselskim w dniu 22 października br.

Każdego z nas wysłuchał.

Odważny, a nie zezwolił na uczestnictwo w spotkaniu przedstawicieli mediów, w tym dzienników krakowskich /„Dziennik Polski”, „Gazeta Krakowska”/, mimo że spotkanie naszych dotyczyło spraw w relacjach z sędziami i prokuratorami z Krakowa i my zaprosiliśmy przedstawicieli mediów, by uczestniczyli w spotkaniu.

Jarosław Gowin zamknął im drzwi „przed nosem”.

A jak nas już wysłuchał, to … pożalił się nam nas sobą, że on ma przeciwników.

Tak, jakbyśmy my nie mieli.

I tak, jak byśmy na to czekali przez dwa miesiące na spotkanie z nim, w tym w ramach akcji pod jego Biurem Poselskim w Krakowie.

O naszym oczekiwaniu na posła Jarosława Gowina w ramach zorganizowanej przez nas całodobowej akcji pod nazwą„Czekamy na posła Gowina” informowały media.

Dziennik Polski” w wydaniu z dnia 11 października 2012 r. podał:

PROTEST. Pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości od dwóch miesięcy protestowali przed Sądem Okręgowym, teraz przenieśli się pod biuro posła PO i ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina.

Protestujący domagają się rozpatrzenia ich spraw zgodnie z przepisami. Przy ul. Karmelickiej prowadzą całodobową akcję pod nazwą: „Czekamy na posła Gowina!”. – Mający się spotkać z nami poseł, odwołał spotkanie twierdząc, że nie posiada kompetencji do wkraczania w dziedzinę niezawisłości sądów – mówi protestująca Teresa Kawiak. – Nie zgadzamy się z tym, że pan Gowin nie posiada uprawnień, aby interweniować w naszyh sprawach – mówi Zbigniew Kękuś, bezprawnie oskarżony przez 15 sędziów o znieważenie. – Będziemy podejmować działania, aby przekonać posłów, że naprawdę nam nie robią łaski, bo to dzięki nam i za nasze pieniądze nas reprezentują – mówi Stefan Dembowski, wspierający protestujących.”
Źródło: Aleksandra Sibistowicz,„Czekają na ministra”; „Dziennik Polski”, 11 października 2012 r.

 

Wyprotestowaliśmy”, wymusiliśmy spotkanie.

Teresa Kawiak (lat 64) i Sieglinde Broda (lat 70) czekały na posła całą noc, w temperaturze około 2-3º C.

W końcu weszliśmy do Biura posła i poinformowaliśmy zatrudnionych w nim młodych ludzi, że go nie opuścimy dopóty dopóki poseł nie dotrzyma złożonej nam wcześniej – i potwierdzonej na piśmie przez Dyrektora Biura Poselskiego – obietnicy i nie podata daty spotkania z nami.

W końcu się dobyło.

Był tłum osób towarzyszących nam , jak my pokrzywdzonych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości Krakowa, a po nim … Jarosław Gowin kiedyś waleczny piłkarz dzisiaj wycofał nogę, kiedyś dzielny „Indianin”, dzisiaj stanął po stronie „czarnych charakterów”, tj. sędziów i prokuratorów, którzy naruszając nasze prawa i pozbawiając nas możności korzystania z nich znajdują w nim mocne wsparcie.

Minister Jarosław Gowin zapowiadał, że rozbije sitwę sędziowską i już ją rozbił … .

Zdymisjonował jednego sędziego z Gdańska, podanego mu „na tacy” przez „Gazetę Polską”.

A my musimy się dalej bać sitwy krakowskiej o godzić na to, co z nami wyprawia.

Z powodu ogromnej niespójności między słowami, których używa do opisanie siebie samego – mowa miłości i szacunku - Jarosław Gowin, a naszymi z nim osobistymi doświadczeniami, wywiad, którego udzielił „Faktowi” opatrzyliśmy życzeniem„Panu Jarosławowi Gowinowi z serdecznym życzeniem nabycia zdolności do zachowania równowagi między tym, co mówi, a tym, w jaki sposób się zachowuje. Kraków, dnia 28.11.2012 r.podpisyi złożyliśmy w jego Biurze Poselskim –Załącznik 5.

 

Zaskoczeni, że w sposób, jak opisano w niniejszym piśmie zachowuje się poseł wykreowany przez lidera PO Donalda Tuska na wzorzec „etycznego parlamentarzysty Platformy Obywatelskiej” wnosimy jak na wstępie.

Sieglinde Broda Teresa Kawiak Zbigniew Kękuś Wacław Stęchnij

Załączniki:

 1. Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, pismo z dnia 8 października 2012 r.

 2. Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, pismo z dnia 13 listopada 2012 r.

 3. Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, materiał informacyjny„Super Lider”, Maj 2012 r.

 4. Biuro Poselskie Posła Jarosława Gowina, materiał informacyjny„Super Lider”, Listopad 2012 r.

 5. To bandyci muszą się bać”, rozmowa Magdy Kazikiewicz z Jarosławem Gowinem”, „Fakt”, 27.11.2012 r., s. 2-3

 6. Aleksandra Sibistowicz,„Czekają na ministra”; „Dziennik Polski”, 11 października 2012 r.

 

Do wiadomości:

 1. Pan Jarosław Gowin, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie, ul. Karmelicka 1/3, 31-133 Kraków

 2. Pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera, ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków

 3. Insp. Mariusz Dąbek, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

 4. Pan Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 5. Pan Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 6. Pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

 7. Pan Leszek Dziura, Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie, ul. Krzemionki 30, 30-955 Kraków

 8. Pan Wojciech Biedroń, Redaktor Naczelny „Fakt Kraków”, ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków

 9. Pan Wojciech Harpula, Redaktor Naczelny, „Gazeta Krakowska”, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 10. Pan Marek Kęskrawiec, Redaktor Naczelny „Dziennik Polski’, Al. Pokoju 3, 31-548 Kraków

 11. Pan Piotr Mucharski, Redaktor Naczelny, Tygodnik Powszechny, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków

 12. Pan Marcin Pulit, Dyrektor Radio Kraków S.A., Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków

 13. Pan Józef Stachów, Redaktor Naczelny „Gazeta Wyborcza – Gazeta Kraków”, ul. Szewska 5, 31-009 Kraków

 14. Pan Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-952 Warszawa

 15. Państwo: Bogdan Borusewicz, Jan Wyrowiński, Stanisław Karczewski, Maria Pańczyk - Pozdziej - Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa

 16. Państwo: Ewa Kopacz, Cezary Grabarczyk, Eugeniusz Tomczak – Grzeszczak, Marek Kuchciński, Wanda Nowicka, Jerzy Wenderlich – Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

 17. Pan Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 18. Pani Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

 19. Pan Andrzej Seremet, Prokurator Generalny, ul. Barska 28, 02-315 Warszawa

 20. Pan Jarosław Kaczyński - Prezes Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

 21. Pan Leszek Miller- Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ul. Rozbrat 44a, 00-419 Warszawa

 22. Pan Janusz Palikot, Przewodniczący Ruchu Palikota, ul. Fabryczna 16/22  lok. 24, 00-446 Warszawa

 23. Pan Janusz Piechociński - Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

 24. Strony internetowe: www.zkekus.plwww.aferyprawa.euwww.monitor-polski.comwww.NowyEkran.pl,


 

KOMENTARZE

 • "Jaki pan, taki kram"
  Gowin już dawno stracił twarz w oczach wielu! W rozmowie ze znajomymi usłyszałam: "On dba o swój wizerunek, swoje i swoich interesy; gdyby było inaczej, już dawno odszedłby z PO."
 • Cha cha cha!!! Pęknę ze śmiechu....
  To ktoś jeszcze wierzy, że PRAWO działa SAMO???
  Drodzy ciemniacy!
  Prawo JEST WYKONYWANE.
  Prawo jest INTERPRETOWANE.(przed wykonaniem)
  O interpretacji decyduje (ostatecznie) Trybunał Konstytucyjny - odpowiedzialny (za te interpretacje) przed Bogiem i historią.
  NIKIM WIĘCEJ!!!

  Macie, czego chcecie.
  Prawo do marudzenia, narzekania i zwalania winy za wszystko na ONYCH.
  Możecie pisać, lamentować skarżyć się...
  Być bitym i poniewieranym... (oczywiście w "imieniu" prawa)
  Dlaczego jakiś Gowin miałby robić to - CZEGO WY CHCECIE, a nie to, czego on sam chce???

  Dlaczego?
 • @BTadeusz 10:48:46 Dlaczego? Bo miniSter sprawiedliwości , nie jest sterowany, a sprawiedliwy
  a Sprawiedliwy!!!!
 • @BTadeusz 10:48:46
  Dlatego ciołku że mamy demokrację podobno. I gdyby nie oburzenie umęczonego ludu dalej byś kopał buraki, i dostawał kopniaki od pana. Minister Sprawiedliwości ma stać na straży sprawiedliwości a nie interesów mafii. Tak ciężko to pojąć??? To my ich wybieramy i to my ich utrzymujemy, oni mają służyć nam, obywatelom. Prawa się nie interpretuje ,co najwyżej nagina i omija. Ciemna maso.
 • @czosnek 16:40:48
  Jak Pan wie, co inni powinni...
  (a zwłaszcza minister sprawiedliwości - wybrany przez posłów posłusznych konstytucji, a zwłąszcza artykułowi 104. p1. (posłowie nie są wiązani instrukcjami wyborców))
  To ja wiem, co Pan Szanowny powinien:

  Powinien Pan poprosić o cichy kącik w pokoiku bez klamek.
 • @mer 14:28:10
  A skąd czerpie Pan tę wiedzę?
  Kto i w oparciu o jakie (zrozumiałe jednoznacznie przez wyborców) podstawy - "ma prawo" (i obowiązek) - orzekać, co jest zgodne z Konstytucją RzP?

  Minister MUSI być "legalny" - zgodny z literą prawa (więc z TK) - a nie "sprawiedliwy". Bo może trafić pod TK i do pierdla.
  Pan by zaryzykował na jego miejscu?
  Tak?...
  No to dlatego nie jest Pan tym ministrem.
 • @BTadeusz 17:20:36
  za dużo pan myślisz jak widać bez efektu i pan jak najbardziej nadałby się na ministra, niestety.
 • @czosnek 16:40:48
  ""Minister Sprawiedliwości ma stać na straży sprawiedliwości a nie interesów mafii. Tak ciężko to pojąć??? To my ich wybieramy i to my ich utrzymujemy, oni mają służyć nam, obywatelom. Prawa się nie interpretuje ,co najwyżej nagina i omija. Ciemna maso.""

  Tak ciężko pojąć, że chyba coś się Panu uroiło?
  Proszę wyjrzeć za okno...
  I co zmieniło się coś?
  Nie?
  To proszę wykrzyczeć (ile sił w płucach) to, co mi Pan napisał...
  Jest to tak infantylne, że mnie rozśmieszyło i nie mogę się Na Pana obrazić...-:)
 • @BTadeusz 17:13:56
  sprawiedliwość czy legalność to jedno i to samo, panie. Poucz się pan może historii i wyciągnij jakieś wnioski
 • @BTadeusz 17:25:42
  Dziwne ma pan poczucie humoru, ale psychopatów śmieszy to co normalnych przeraża.
 • @czosnek 17:26:15
  Pan nie skumał, że to Pan - nie rozumie?

  Na moją wyobraźnieź wszystko działa, jak w zegarku.
  Mnie nic nie zaskakuje.
  Więc kto z nas lepiej rozumie mechanizm?

  Nie obrazi mnie Pan. Musiłbym poczuć Pana przewagę. Ale wtedy wstydziłby się Pan tak dyskutować.
 • @BTadeusz 17:41:16
  Jeszcze poeta do tego fiu fiiu
 • @BTadeusz 17:41:16
  Ciężki umysł trudno zaskoczyć, ma pan rację. To jest wręcz niemożliwe.
 • @czosnek 17:44:20
  Proszę się nie wysilać...-:)
  Raczej proszę przemyśleć to, że model, w który Pan wierzy - nie zgadza się praktyką, którą Pan obserwuje.
  Najpierw proszę rozpoznać model - to potem będzie Pan mógł wnoskować, czy warto go zmieniać (ulepszać), czy może zastąpić innym.
  Np demokracją.
  (stanowienie prawa głosem większości uprawnionych)
 • @czosnek 17:42:56
  Jaki poeta?
 • @BTadeusz 17:48:28
  Panie ja jestem prostym człowiekiem ,to co czarne jest czarne, to co białe jest białe a skoro pan się doszukuje subtelności i niuansów w przepisach prawa , które można dowolnie interpretować , niczym wiersz, przestawiać, swobodnie żonglować, to świadczy że nie chodzi pan po ziemi mocno a buja w obłokach
 • @czosnek 17:50:54
  Dlaczego czepia się Pan mojej osoby pomijając treści, które podsuwam Panu pod rozwagę?
  Obraziłem Pana czymś?
 • @BTadeusz 17:53:56
  wiem jedno, dura lex sed lex, ma obowiązywać wszystkich, i to nie jest łamigłówka.
 • @czosnek 17:59:20
  Proszę Pana.
  Jak może tak być, skoro prawa jest tyle i tak skomplikowanego, że nie ma takiego prawnika - który miałby pewność, że czyniąc cokolwiek - nie narusza jakiegoś przepisu.
  Jeśli więc nie można się usprawiedliwiać tym, że się prawa nie zna - to jak to jest?
  Może być prawa więcej, niż przeciętny Polak jest w stanie zapamiętać?

  Jak rozstrzygać kwestie sporne?
  Jest wiele przepisów z których "powinien" Pan dostać wyrok, bo nie znając wszystkich - nie może Pan powiedzieć, że żadnego (NIEŚWIADOMIE) - Pan nie złamał - a nieznajomością usprawiedliwić się nie można...
  Więc?
  Może mnie Pan chociaż przeprosi za inwektywy?
  -:)))
 • @BTadeusz 18:07:09
  A może pan przeprosi za Drogich Ciemniaków ? Hę
 • @BTadeusz 18:07:09
  Proszę Pana, mnie się wydaje że kończąc wieloletnie studia i mając duże doświadczenie zawodowe, każdy prawnik wie czy narusza jakiś przepis czy nie. Jeżeli to czynią, to zdają się tylko na nieświadomość i nieznajomość prawa przez obywatela, który z racji swojej niewiedzy nie potrafi i nie może im tego wytknąć. W tym konkretnym przypadku, poszkodowani ,wielokrotnie udowadniali błędy i niezgodność z prawem i mają na to dowody. Nie rozumiem dlaczego Pan broni tych ludzi. Jak inżynier spieprzy budowę to się zawali i trafi do więzienia tak? a prawo budowlane jest tak samo lub bardziej zawiłe.
 • @czosnek 18:11:08
  Przepraszam! (Pana!)
  To było do tych, którzy uparcie "trwają w grzechu".
  Jak Pan zapewne widzi - jest ich wielu.
  Dla otrzeźwienia i prowokacji ku zdrowemu rozsądkowi, czasem do takich "erystycznych sztuczek" się uciekam.
 • @BTadeusz 18:15:36
  Jak sąd łamie prawo, niszczy życie ludziom skazując ich na życie w nędzy, bez środków do życia, skazuje na to małe bezbronne dzieci to jest wszystko w porządku, chociaż to są sprawy proste jak drut, ciągną się dziesięcioleciami łamiąc ludzką psychikę. Bo przecież nie mordują tylko wykańczają.
 • @czosnek 18:15:28
  Jest Pan w błędzie.
  "Prawny" relatywizm jest najmocniej rozpowszechniony w tym środowisku.
  Ten sam adwokat może być obrońcą, jak i oskarżycielem w jednej sprawie.
  Już to Powinno dać Panu trochę do myślenia.
  Wiem, że na postulat demokratycznego stanowienia prawa jeszcze Pań się nie odważy...
 • @czosnek 18:19:02
  Proszę Pana
  postawa prawników, przeciw którym artykuł jest skierowany - jest skrajnie niemoralna.
  Próbuję dowieść Panu, że mamy niemoralne prwao, a Pan uparcie twierdzi - dura lex sed lex.
  Więc?
 • @BTadeusz 18:22:41
  No właśnie, jakby prawo nie było skonstruowane, to będzie istnieć ten relatywizm prawny i moralny. Więc sam Pan widzi, prawo może być złe lub dobre ale najgorszy jest relatywizm który bierze się z mentalności postsowieckiej a nie demokratycznej
 • @czosnek 18:27:21
  No nareszcie!...-:)
  Po TYM prawie nie można spodziewać się sprawidliwości, bo ONO jest niemoralne.
  Można się spodziewać co najwyżej - legalności.

  Szlachta angielska do r. 1205 żyła pod absolutną jurysdykcją króla.
  W r 1205 - zbuntowała się (z innego powodu). I bunt wygrała.
  Postulaty spełnione spisane zostały w dokumencie Magna Karta.
  Bodaj najważniejszy z nich to było "prawo bycia sądzonym przez równych sobie" (a nie przez króla) - tak powstały "common law" - ławy przysięgłych - powoływane z "równych stanem".

  Prawo powszechne powinno (moim zdaniem) obejmować jedynie kilka podstawowych , uświęconych tradycją i obyczajem zasad.
  Prawo anglosaskie nie ma kodeksów przewidujących wszystkie możliwe przestępstwa.
  Podobnie jest w Dekalogu - same zakazy - wyjątkiem jest Czwarte.
  Reszta - dozwolona- to znacznie przejrzystsze .
  Nie mogłoby tak być?
  To - co w referendum powszechnym naród uzna za niedopuszczalne - byłoby zakazane.
  Poza zakazami - WOLNOŚĆ.
  Głosowałby Pan za takim prawem?
 • @BTadeusz 18:40:17
  Oczywiście ale...

  Proszę wyjrzeć za okno...
  I co zmieniło się coś?
 • @BTadeusz 18:40:17
  Żeby chociaż była legalność, bo jej tak naprawdę nie ma. I nie będzie dopóki nie zaistnieje obca naszej tradycji ława przysięgłych..
 • @czosnek 18:42:42
  -:)))
  no prosze Pana - jest Pan pierwszym (spoza moich "sprzymierzeńców - "demokracja bezpośrednia"), którego udało mi się przekonać.
  Ale wystarczy, ze przekonam następnych, i Pan przekona następnych, a dość sdzybko przekonamy większość Polaków.
  A wtedy - zapewniam Pana - strach wyjrzeć przez okno - będzie - naszym oponentom.
  I to bez ulicznych obscenicznych protestów.
  Ale przekonywanie - jak Pan sam widzi - nie idzie łatwo...-:)))
  Ale innej drogi NIE MA.
  W "Mądrościach Syracha" wyczyta Pan, jak ojciec syna przestrzega, że ręczenie za kogoś, to bodaj najpoważniejsza nieroztropność, jaką można popełnić.
  Dlatego twierdzę, że
  "NIE MOŻNA WYBRAĆ WŁASCIWYCH LUDZI" (ELIT)
  Trzeba samemu się wysilić na sądzenie równych sobie.
  Tak było w Atenach, tak jest w Szwajcarii.

  Tylko większości nie da się przekupić, ani zastraszyć.
 • @BTadeusz 18:52:18
  Zastanawiam się nad stopniem obsceniczności buntu angielskiej szlachty... czas idealizuje wszystko...
 • @czosnek 19:11:59
  To dziś bez znaczenia.
  "Ulica" z "władzą" nie wygra.
 • @BTadeusz 19:33:20
  Jedyny sposób to wkupić się w łaski udając biznesmenów z grubymi portfelami. Protestujący na szczęście jeszcze nie rzucają jajami i kamieniami ,tylko piszą petycje na które władza nie reaguje. Ulica nie wygra ale może internet wygra?
 • Czekamy.
  Panie Gowin czekam na odpowiedź od Pana.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY